Chào ngày mới

Hỗ trợ trực tuyến

Thư Viện Đề Thi

Tài nguyên dạy học

Chủ điểm tháng


Chủ điểm tháng 9: “Truyền thống nhà trường”

Chủ điểm tháng 10: “Chăm ngoan học giỏi”

Chủ điềm tháng 11: “Tôn sư trọng đạo”

Chủ điểm tháng 12: “Uống nước nhớ nguồn”

Chủ điểm tháng 1: “Mừng đảng mừng xuân”

Chủ điểm tháng 2: “Mừng đảng mừng xuân”

Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”


Chủ điểm tháng 4: “Tiếp bước cha anh”


Chủ điểm tháng 5: “Mừng sinh nhật Bác”


Chủ điểm tháng 6, 7, 8: “Hè vui, khỏe, bổ ích và an toàn”

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Từ điển ONLINE

  Tự điển bách khoa toàn thư!Bách khoa toàn thư mở!Tra cứu sinh vật rừng Việt Nam!Thư viện OnlineThư viện hóa học Việt Nam!Thư viện giáo trình điện tử!

  Tra theo từ điển:  CHUYÊN MỤC DU LỊCH

  Lịch công tác


  Ngày 6/2: Nộp bài dự thi tích hợp và liên môn về PGD.

  Ngày 7/2: Nộp bài dự thi thiết kế bài giảng Elearning về PGD

  Ngày 8/2: Lúc 9h00 Đánh mã số HB tại PGD.

  Ngày 9/2: Lúc 14h00 Họp HĐSP nhà trường.

  Ngày 12/2: Công đoàn tổ chức cho giáo viên tham quan đầu xuân 2017.

  Ngày 15/2: Lúc 13h30, tập huấn nhập liệu phần mềm PMIS

  Ngày 15 - 17/2: Thi giải toán và vật lí qua mạng.


  Ngày 16/2: Lúc 14h00 Họp tổ chuyên môn.


  Ngày 17/2: Dự giờ rút kinh nghiệm. Nộp phiếu điểm + Thẻ học sinh em Kiệt lớp 9A1 về PGD.


  Ngày 18 – 22/2: Dự giờ rút kinh nghiệm. Kiểm tra HSSS giáo viên


  ....

  Theo chân Bác

  Thi Tiếng Anh - Toán - ....

  Diễn đàn tin học

  Chữa bệnh máy tínhKaspersky Việt NamCMC Antivirus Việt NamCứu hộ máy tính và an ninh mạngTrung tâm an ninh mạng BKISTin học trong tầm tayDiễn đàn tin họcTạp chí công nghệ thông tin

  XEM BÁO ONLINE

  Báo Quảng NamBáo Việt Nam netBáo Công An Nhân DânBáo Giáo Dục Thời ĐạiTạp chí cộng sảnBáo Lao ĐộngBáo Nhân DânBáo Thanh NiênBáo Sức khỏe và Đời sốngBáo Tuổi trẻ Online Báo Mực tím

  Báo mới

  THỜI TIẾT - TỶ GIÁ – VÀNG


  Chào mừng quý thầy cô đến với Website Trường THCS Thạnh Đông

  Chúc quý thầy cô luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
  Bây giờ là:

  Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Văn Nghĩa (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:44' 14-10-2015
  Dung lượng: 964.5 KB
  Số lượt tải: 287
  Số lượt thích: 0 người
  Chào Thầy, Cô và các em học sinh
  Đến dự tiết học môn Âm nhạc 6
  Kieåm tra miệng
  1.Kiểm tra bài hát: "Vui bước trên đường xa"
  * Yêu cầu: - Thuộc lời bài hát
  - Hát đúng giai điệu
  - Đúng tiết tấu
  2. Kieåm tra baøi TĐN số 2
  * Yeâu caàu: - Đọc đúng tên nốt
  - Đúng cao độ
  - Đúng trường độ
  * Học sinh khởi động giọng


  TIẾT 7
  Tập đọc nhạc:
  TĐN số3: " Thật là hay"

  Học sinh nêu nhịp, giọng của bài TĐN số 3:" Thật là hay"
  Nhịp 2/4: Mỗi nhịp có 2 phách,
  mỗi phách có giá trị bằng một
  nốt đen, phách thứ nhất là phách
  mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.
  Bài TĐN số 3 được thể hiện với giọng Đô trưởng.
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi
  Luyện thanh:
  Luyện đọc thang âm, trục âm giọng Đô trưởng.
  Tập đọc nhạc: TĐN
  số 3 " Thật là hay"  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi
  A.Tập đọc nhạc: TĐN
  số 3 " Thật là hay"  Bài TĐN sơ? 3 chia làm 4 câu:
  Câu 1:
  Nghe véo von.............chim oanh Câu 2:
  Hai chú chim............vang lừng.
  Câu 3:
  Vui rất vui...............hót theo.
  Câu 4:
  Li lí li....................hay hay.
  Hoïc sinh chia caâu baøi taäp ñoïc nhaïc
  soá 3: “ Thaät laø hay”


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi
  Caâu 1:
  Câu 2:
  Câu 4:
  Câu 3:
  Nghe baøi Taäp ñoc nhaïc maãu


  B.Caùch ñaùnh nhòp 2/4
  - Nhòp 2/4 moãi nhòp coù 2 phaùch, moãi phaùch coù giaù trò baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï.
  Hoïc sinh neâu laïi lí thuyeát cuûa nhòp 2/4
  * Caùch ñaùnh nhòp 2/4
  * Sô ñoà ñaùnh nhòp 2/4


  2
  1
  Taäp ñoïc nhaïc:
  TÑN soá 3: “ Thaät laø hay”  Học sinh thực hành đánh nhịp 2/4 vào bài TĐN soá 3: “ Thaät laø hay”


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi  Tập đọc nhạc:TĐN
  số 3: " Thật là hay"
  B.Cách đánh nhịp 2/4

  C.Âm nhạc thường thức:
  nhạc sĩ Văn Cao va` bài
  hát:" Làng tôi"
  I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
  1923 - 1995


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi  Tập đọc nhạc:TĐN
  số 3: "Thật là hay"

  B.Cách đánh nhịp 2/4

  I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
  C.Âm nhạc thường thức:
  nhạc sĩ Văn Cao và bài
  hát " Làng tôi"
  Nhạc sĩ Văn Cao tên th?t là Nguy?n Van Cao , sinh năm1923 và mất năm1995. Nh?c si Văn Cao qu: x Lin Minh, huy?n V? B?n, t?nh Nam D?nh. Ông là một trong những nhạc sĩ lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi  Tập đọc nhạc: TĐN
  số 3:"Thật là hay"

  B.Cách đánh nhịp 2/4

  I.Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
  C.Âm nhạc thường thức:
  nhạc sĩ Văn Cao và bài
  hát " Làng tôi"
  II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só Vaên Cao
  Nhaïc só Vaên Cao coù nhöõng baøi haùt noåi tieáng nhö: Suoái mô, Thieân thai, Ñaøn chim Vieät, Thaêng Long haønh khuùc ca, Laøng toâi…Naêm 1944, oâng saùng taùc baøi haùt Tieán quaân ca.Taïi kì hoïp cuûa Quoác hoäi khoùa 1 nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa,baøi haùt Tieán quaân ca ñaõ chính thöùc ñöôïc choïn laøm baøi Quoác ca cuûa nöôùc ta cho ñeán ngày nay.


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi
  Tập đọc nhạc: TĐN
  số 3: " Thật là hay"
  B.Cách đánh nhịp 2/4

  I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
  C.Âm nhạc thường thức:
  nhạc sĩ Văn Cao và bài
  hát" Làng tôi"
  II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só VaênCao
  III. Giới thiệu về bài hát "Làng tôi"
  Bài hát Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao ra đời năm 1947.
  Baøi haùt vieát ôû nhòp 6/8, aâm nhaïc nhòp nhaøng, saâu laéng, giaøu tình caûm, boá cuïc goïn gaøng chaët cheõ. Neùt nhaïc chuû ñaïo phoûng theo nhòp ñieäu ñung ñöa cuûa tieáng chuoâng nhaø thôø.


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi  Tập đọc nhạc: TĐN
  số 3: " Thật là hay"
  B.Cách đánh nhịp 2/4

  I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
  C.Âm nhạc thường thức:
  nhạc sĩ Văn Cao và bài
  hát "Làng tôi"

  II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só Vaên Cao
  III. Giới thiệu về bài hát Làng tôi
  Baøi haùt goàm coù 3 lôøi, nhö moät caâu chuyeän keå coù môû ñaàu, coù daãn daét tình tieát vaø coù phaàn keát thuùc ñaày laïc quan, tin töôûng vaøo ngaøy mai chieán thaéng.
  Laøng toâi laø moät trong nhöõng baøi haùt hay ñöôïc saùng taùc thôøi kì khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp. Cho ñeán nay, giaù trò ngheä thuaät cuûa baøi haùt vaãn coøn nguyeân veïn.
  Nghe baøi haùt: “Laøng toâi”


  TIẾT 7
  - TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
  - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
  - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
  Văn Cao và bài hát Làng tôi
  4. Cu h?i, bi t?p c?ng c?:
  - Cả lớp đọc lại bài TĐN số 3:
  " Thật là hay", kết hợp đánh nhịp 2/4
  5.Hướng dẫn hs tự học:
  * Đối với bài học ở tiết học này:
  Hoïc laïi baøi TÑN số 3: “Thật là hay”
  * Yeâu caàu:
  - Bieát teân caùc noát nhaïc
  - Chuù yù giai điệu cuûa baøi TÑN
  - Ghép lời bài TĐN số 3: “Thật là hay”
  * Đối với bài học ở tiết hoc tiếp theo:
  - Chuaån bò oân taäp ôû tieát 8 ( trang 22 sgk )

  Chúc sức khỏe Thầy, Cô và các em học sinh
   
  Gửi ý kiến

  HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG

  ĐỊA LÍ QUỐC GIA